Waarom een bouwkundige keuring Amsterdam laten uitvoeren?

Er zijn heel veel goede redenen die we kunnen aanhalen om er als potentiële eigenaar van vastgoed voor te kiezen om een bouwkundige keuring Amsterdam uit te laten voeren. Tijdens een dergelijke keuring vindt er namelijk een visuele controle plaats van het pand. Dat is zeer interessant. In eerste instantie zorgt dit er namelijk voor dat er een goed beeld wordt geschetst van de actuele staat van het pand. Zo maakt een dergelijke controle al snel duidelijk of er sprake is van bepaalde gebreken en of het onderhoud bijvoorbeeld wel correct werd uitgevoerd. Op deze manier wordt in de praktijk steevast voorkomen dat je met bepaalde onaangename verrassingen zal worden geconfronteerd. 

Er wordt geen schade aangebracht aan het pand in kwestie 

Veel mensen die van plan zijn om te investeren in een bepaald type vastgoed vrezen dat het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring Amsterdam in de praktijk zal leiden tot schade die wordt aangebracht aan het pand in kwestie. Gelukkig is dat niet juist. Een bouwkundige keuring is dan ook louter en alleen een visuele controle van het pand. Dat is in eerste instantie interessant omdat je op die manier als potentiële koper (of als verkoper) niet met extra kosten wordt geconfronteerd. Anderzijds is het helaas ook zo dat er hier bepaalde nadelen aan verbonden zijn. 

Het probleem dat zich in bovenstaande situatie stelt heeft betrekking tot het feit dat bepaalde vormen van schade aan het zicht onttrokken kunnen blijven. Met andere woorden, het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring Amsterdam biedt geen honderd procent garantie. Dit gezegd hebbende is het wel zeker zo dat een significant deel van de mogelijke schade wel degelijk op deze manier in kaart kan worden gebracht. Dit geldt overigens ook voor achterstallig onderhoud. 

Je voorkomt kopen tegen een (veel) te hoge prijs 

Eén van de belangrijkste risico’s waar je bij het kopen van vastgoed rekening mee moet houden heeft betrekking tot het feit dat je mogelijks een aankoop doet tegen een veel te hoog prijskaartje. Het is voor mensen die voor het eerst vastgoed kopen dan ook zeer moeilijk om te kunnen  bepalen welke kostprijs ze nu ongeveer moeten toekennen aan het pand dat ze graag willen kopen. Door het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring Amsterdam komt daar verandering in. Een dergelijke keuring geeft je namelijk meteen duidelijkheid over de werkelijke waarde van jouw toekomstig vastgoed. Zo voorkom je dat je uiteindelijk veel te veel voor de aankoop gaat betalen.

Een bouwkundige keuring Amsterdam is financieel toegankelijk

Tot slot is het natuurlijk zo dat je ook graag een goed beeld zal willen hebben van de kosten die gepaard gaan met het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring Amsterdam. Wat deze kosten betreft zal je kunnen vaststellen dat ze in de praktijk ongelofelijk goed meevallen. Veel mensen vrezen dat zo’n keuring handenvol geld kost, maar dat is gelukkig helemaal niet juist, integendeel. Afhankelijk van de omvang van je pand evenals de grond die erbij is gelegen kan je rekenen op een gemiddelde kostprijs voor het laten uitvoeren van de keuring van tussen de 300 en 500 euro.