Voor wie is omzetbelasting aangifte interessant?

Omzetbelasting aangifte – ook wel BTW aangifte genoemd – is iets waar ondernemers niet omheen kunnen. Maar voor wie is het bijhouden en indienen van deze aangifte interessant? In dit blog gaan we daar dieper op in. We leggen uit wat de omzetbelasting aangifte inhoudt, welke ondernemers verplicht zijn deze aangifte te doen en waarom het voor hen relevant is. 

Belastingdienst

De omzetbelasting aangifte is een melding aan de Belastingdienst van de BTW die een ondernemer heeft afgedragen en die hij heeft ontvangen van klanten. Iedere BTW-plichtige ondernemer is verplicht om deze aangifte te doen, in de meeste gevallen per maand of per kwartaal, afhankelijk van het bedrag aan BTW dat zij verschuldigd zijn. Voor eenmanszaken en VOF’s geldt dat zij vaak BTW aangifte per kwartaal kunnen doen.

Voor wie is deze aangifte interessant?

In principe voor elke ondernemer die BTW-plichtig is. Onder BTW-plichtig verstaan we elke ondernemer die diensten of goederen in Nederland verkoopt en daarbij BTW rekent. Dit geldt dus voor de meeste bedrijven, groot of klein. Alleen ondernemers die onder de kleineondernemersregeling vallen zijn vrijgesteld van BTW afdracht en hoeven meestal geen aangifte te doen. Voor ondernemers die regelmatig zakendoen in het buitenland kan de omzetbelasting aangifte nog complexer zijn. Dit komt doordat er vaak andere regels gelden in andere landen voor de heffing van BTW. Zij moeten in dat geval niet alleen hun binnenlandse verkopen, maar ook hun buitenlandse verkopen in hun aangifte verwerken. Het is raadzaam om hiervoor advies in te winnen bij een fiscalist die hier ervaring mee heeft.

Het belang

Waarom is het bijhouden en indienen van de omzetbelasting aangifte zo belangrijk? Omdat het een verplichting is, maar ook omdat er consequenties volgen als de aangifte niet correct wordt ingediend. Wanneer de Belastingdienst constateert dat er een te laag bedrag aan BTW is afgedragen, kan er een naheffingsaanslag volgen. Dit geldt ook wanneer de aangifte niet of niet op tijd wordt ingediend. Het is dus van belang om de aangifte zorgvuldig en op tijd in te dienen.

Conclusie

De omzetbelasting aangifte is voor vrijwel elke BTW-plichtige ondernemer verplicht. Het is van belang om deze aangifte correct bij te houden en tijdig in te dienen om naheffingsaanslagen te voorkomen. Ondernemers die veel zakendoen in het buitenland moeten extra alert zijn, vanwege de andere BTW regels die in het buitenland gelden. Raadpleeg hiervoor een fiscalist met kennis van zaken. Bent u ondernemer en heeft u vragen over BTW? Neem gerust contact op, wij helpen u graag verder.

Bron: rompslomp